Bloodstock’s Utopy Leïa
Femelle black tortie mackerel tabby et blanc

Reservée

Bloodstock’s Utopy Ulia
Femelle blanche yx impairs

Réservée 

Bloodstock’s Utopy Orhan
Mâle blanc yx impairs

Reservé

Bloodstock’s Utopy Ulysse
Mâle crème mackerel tabby

Disponible

Bloodstock’s Utopy Saphir
Mâle blanc yx bleus

Reservé